Hvilke services og ydelser leverer alles Lægehus?

Hos alles Lægehus driver vi lægeklinikker i Danmark. Vi sikrer, at borgere i Danmark har adgang til en praktiserende læge, og fokuserer på at smidiggøre driften af lægeklinikken og optimere administrative processer, således at lægen kan bruge tiden på patienterne.

For at udføre ovenstående opgaver indsamles en række persondata. Du kan her læse nærmere om hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler data og hvor vi får data fra, hvordan vi beskytter dine

data og hvilke rettigheder du har i denne sammenhæng.