Om alles Lægehus

Hvem er vi?

For os er det vigtigt at skabe en god og inspirerende arbejdsplads for vore kollegaer.

De skal kunne identificere sig med vore værdier, og arbejde i et miljø hvor de har mulighed for at udfolde deres faglighed.

Gode og velfungerende IT-systemer skal være en hjælp til at opnå en smidig hverdag og gode resultater, både når det kommer til behandling af patienter og den daglige dialog med alle interessenter.

De administrative processer skal ikke tynge vores medarbejderes faglighed men derimod gøre det lettere at skabe kvalitet.

Dette er blot nogle af de værdier vi, i et samarbejde mellem ejere og ledelse, vil bestræbe os på at implementere.

Patienter og borgere, der kommer i berøring med vores virksomheder, skal opleve, at vi som sundhedsudbyder har valgt at påtage os det ansvar, der hører til at drive lægepraksis i Danmark.